رادیاتور آلومینیومی بوتان مدل Elena 600

رادیاتور آلومینیومی بوتان مدل Elena 600

قابلیت کارکرد با انواع سیستم های گرمایشی:

  • پکیج شوفاژ دیواری
  • موتورخانه مرکزی
  • سیستم های خورشیدی
  • بویلر چگالشی
  • انواع ترموستات و تایمر

استاندارد کیفیت اروپا CE

برند : بوتان
قیمت : 0 تومان
  • تعداد موجود: 0 عدد
  • آماده ارسال
  • ضمانت کیفیت
تعداد مورد نظر
افزودن به سبد خرید
ارتفاع آکس
[{"id":22,"value":"350 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631","model":"App\\Product","header_id":15,"user_id":1,"created_at":"2020-08-09T20:42:21.000000Z","updated_at":"2020-08-09T20:42:21.000000Z"},{"id":24,"value":"500 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631","model":"App\\Product","header_id":15,"user_id":1,"created_at":"2020-08-09T20:47:01.000000Z","updated_at":"2020-08-09T20:47:01.000000Z"},{"id":27,"value":"600 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631","model":"App\\Product","header_id":15,"user_id":1,"created_at":"2020-08-09T20:50:11.000000Z","updated_at":"2020-08-09T20:50:11.000000Z"}]
500 میلی متر
ارتفاع کل
[{"id":21,"value":"427 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631","model":"App\\Product","header_id":16,"user_id":1,"created_at":"2020-08-09T20:42:21.000000Z","updated_at":"2020-08-09T20:42:21.000000Z"},{"id":25,"value":"577 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631","model":"App\\Product","header_id":16,"user_id":1,"created_at":"2020-08-09T20:47:01.000000Z","updated_at":"2020-08-09T20:47:01.000000Z"},{"id":28,"value":"677 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631","model":"App\\Product","header_id":16,"user_id":1,"created_at":"2020-08-09T20:50:11.000000Z","updated_at":"2020-08-09T20:50:11.000000Z"},{"id":39,"value":"700 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631","model":"App\\Product","header_id":16,"user_id":1,"created_at":"2020-08-16T19:33:27.000000Z","updated_at":"2020-08-16T19:33:27.000000Z"},{"id":42,"value":"550 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631","model":"App\\Product","header_id":16,"user_id":1,"created_at":"2020-08-16T19:38:06.000000Z","updated_at":"2020-08-16T19:38:06.000000Z"},{"id":43,"value":"400 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631","model":"App\\Product","header_id":16,"user_id":1,"created_at":"2020-08-16T19:47:08.000000Z","updated_at":"2020-08-16T19:47:08.000000Z"}]
577 میلی متر
عرض
[{"id":26,"value":"80 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631","model":"App\\Product","header_id":13,"user_id":1,"created_at":"2020-08-09T20:47:01.000000Z","updated_at":"2020-08-09T20:47:01.000000Z"},{"id":29,"value":"85 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631","model":"App\\Product","header_id":13,"user_id":1,"created_at":"2020-08-09T20:50:11.000000Z","updated_at":"2020-08-09T20:50:11.000000Z"},{"id":40,"value":"65 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631","model":"App\\Product","header_id":13,"user_id":1,"created_at":"2020-08-16T19:33:27.000000Z","updated_at":"2020-08-16T19:33:27.000000Z"},{"id":44,"value":"60 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631","model":"App\\Product","header_id":13,"user_id":1,"created_at":"2020-08-16T19:47:08.000000Z","updated_at":"2020-08-16T19:47:08.000000Z"},{"id":46,"value":"55 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631","model":"App\\Product","header_id":13,"user_id":1,"created_at":"2020-08-19T16:41:37.000000Z","updated_at":"2020-08-19T16:41:37.000000Z"}]
80 میلی متر
عمق
[{"id":23,"value":"95 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631","model":"App\\Product","header_id":14,"user_id":1,"created_at":"2020-08-09T20:42:21.000000Z","updated_at":"2020-08-09T20:42:21.000000Z"},{"id":38,"value":"105 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631","model":"App\\Product","header_id":14,"user_id":1,"created_at":"2020-08-16T19:33:27.000000Z","updated_at":"2020-08-16T19:33:27.000000Z"},{"id":41,"value":"80 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631","model":"App\\Product","header_id":14,"user_id":1,"created_at":"2020-08-16T19:38:06.000000Z","updated_at":"2020-08-16T19:38:06.000000Z"},{"id":45,"value":"90 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0644\u06cc\u062a\u0631","model":"App\\Product","header_id":14,"user_id":1,"created_at":"2020-08-19T16:27:05.000000Z","updated_at":"2020-08-19T16:27:05.000000Z"}]
95 میلی متر